Bükümlü Dil, Bükümlü Diller Nedir?
Kelime köklerinin yapım ve çekim sırasında önde, içte ve sonda bazı ekler alarak farklı şekillere ve kırılmalara uğradığı dil veya diller: Arapça, Almanca, Farsça, İngilizce, Rusça gibi. bk. büküm.T. : tasrîfî lisan, elsine-i tasrîfiyye
Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Canlı Dil
Canlı Ek
Canlı Kelime
Canlı Kök
Cevap Ünlemi
Cevher Fiili
Cümle Başı Bağlaçları
Cümle Dışı Ögeler
Cümle Perdesi
Cümle Tonu